SHENK.SK

Martin Šechný

Informácia o dátach

Táto webová stránka prostredníctvom poskytovateľa webhostingu spracúva údaje poskytnuté klientskym webovým prehliadačom, ktoré sú nevyhnutné pre technické zabezpečenie komunikácie medzi klientskym prehliadačom a serverom. Na spracovanie týchto údajov, vrátane osobných údajov čitateľa, sa nevyžaduje explicitný súhlas čitateľa.

Táto webová stránka neukladá identifikačné údaje na strane klienta (cookie alebo iné).

Táto webová stránka nepoužíva a neposkytuje získané údaje klienta na marketingové účely.

Spracúvané údaje klienta: IP adresa klienta, TCP port klienta, identifikácia klientského softvéru (user-agent).