SHENK.SK

Martin Šechný

Publikácie

Analýza zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát 2022 analýza pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (spoluautor), doi:10.5281/zenodo.6906151 PDF 840 KiB 30.06.2022
Digitálna gramotnosť (DigComp) vo vyučovaní fyziky
Prezentácia
článok na konferecnii Tvorivý učiteľ fyziky XIII
Smolenice 2022
PDF 300 KiB
PDF 120 KiB
21.04.2022
Analýza zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát 2021 analýza pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, doi:10.5281/zenodo.4973103 PDF 1,2 MiB 30.06.2021
Pochybnosti o kryptomenách článok HTML 08.01.2021
Databázové systémy učebný text pre stredné školy, 52 strán A4 PDF 2 MiB 15.09.2020
Možnosti použitia bádateľských vyučovacích metód vo fyzike článok na konferecnii QUAERE 2020 (SCIEMCEE)
zborník: doi:10.33543/q.2020.10
PDF 320 KiB
PDF 75 MiB
22.06.2020
Analýza zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát 2020 analýza pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, doi:10.5281/zenodo.3921999 PDF 1,3 MiB 11.06.2020
Východiská stratégie vzdelávania pre potreby IT odvetvia
v regióne Košického samosprávneho kraja

Prezentácia
článok na konferencii Didinfo 2020 Liberec (spoluautor)
Zborník
projekt LearnIT.ke Ty plus IT
PDF 88 KiB
PDF 23 MiB
PDF 180 KiB
13.02.2020
Open IT tools for an inquiry-based physics education článok: arXiv:2002.00045 [physics.ed-ph] [cs.CY]
doi:10.5281/zenodo.3877075
PDF 270 KiB 31.01.2020
Does ICT education in the region need a strategy? Background and proposal of the integrated approach článok na konferencii ICETA 2019 (spoluautor):
doi:10.1109/ICETA48886.2019.9040055
HTML/PDF 22.11.2019
Terminologické otázniky v pedagogike článok v časopise Edukácia 2/2019 PDF 110 KiB 16.10.2019
Open IT tools for an inquiry-based physics education
Otvorené IT nástroje v bádateľskom vyučovaní fyziky
článok: 24. konferencia slovenských fyzikov Žilina
prezentácia
PDF 160 KiB
PDF 200 KiB
04.09.2019
Otvorené IT nástroje vo vyučovaní fyziky
Zborník
prezentácia: SOIT OSSConf 2019 ZA PDF 180 KiB
PDF 16 MiB
03.07.2019
Informatika v Slovenskej terminologickej databáze
Zborník
článok na konferencii Didinfo 2019 Banská Bystrica
PDF 260 KiB
PDF 28 MiB
05.04.2019
OSS víkend 2018 bol o trendoch v IT a otvorenosti IT riešení článok v časopise PC Revue HTML 23.11.2018
Terminológia v informačných technológiách, informatike a informatizácii
Zborník
prezentácia: SOIT OSSConf 2018 ZA PDF 130 KiB
PDF 16 MiB
03.07.2018
Operačný systém GNU/Linux v škole – skúsenosti z rôznych foriem vzdelávania
Prezentácia
Zborník
článok na konferencii DidInfo 2018 Liberec
s prezentáciou
PDF 340 KiB
PDF 220 KiB
PDF 31 MiB
05.04.2018
Dobrý alebo zlý nápad pre webdizajn? prezentácia: SOIT OSS víkend 2017 KE PDF 360 KiB 21.10.2017
Otvorené vedomie – budúcnosť otvoreného softvéru prezentácia: SOIT OSS víkend 2017 BA PDF 800 KiB 18.06.2017
Programovanie s Raspberry Pi prezentácia: KUI PF UPJŠ KE PDF 500 KiB 18.05.2017
Aspekty otvorenosti a slobody vo vyučovaní informatiky prezentácia: seminár ÚINF PF UPJŠ KE PDF 500 KiB 05.04.2017
Moderný webdizajn – prístupnosť, bezpečnosť, súkromie a marketing prezentácia: SOIT OSS víkend 2016 BA PDF 1 MiB 10.04.2016
Informatika v strednej škole prezentácia ku projektu: Spojená škola, Sečovce PDF 6 MiB 24.11.2015
Identita a bezpečnosť článok HTML 21.11.2015
Otvorenosť, sloboda, bezpečnosť – technický a filozofický pohľad prezentácia: SOIT OSS víkend 2015 KE PDF 11 MiB 10.10.2015
Programovanie v C/C++ učebný text pre stredné a vysoké školy, 52 strán A4 PDF 3 MiB 20.07.2015
Niekoľko tipov pre informatiku v škole prezentácia: SOIT OSS víkend 2015 BA PDF 2,1 MiB 15.03.2015
Certifikácia pre linuxových profesionálov aj učiteľov
Zborník
prezentácia: SOIT OSSConf 2014 PDF 50 KiB
PDF 2,7 MiB
03.07.2014
Webdizajn pomocou otvoreného softvéru prezentácia: SOIT Deň otvoreného softvéru v škole KE 3 PDF 1,6 MiB 25.06.2014
Operačné systémy, internetová komunikácia a bezpečnosť prezentácia: SOIT Deň otvoreného softvéru v škole BA 3 PDF 400 KiB 14.06.2014
Bezpečnosť v internete a LAN, etický hacking, šifrovanie prezentácia: SOIT Deň otvoreného softvéru v škole KE 2 PDF 800 KiB 07.05.2014
Linux a školský admin prezentácia: SOIT Deň otvoreného softvéru v škole KE 1 PDF 1,2 MiB 02.04.2014
Etický hacking – niekoľko tipov s OSS nástrojmi prezentácia: SOIT OSS víkend 2014 BA PDF 500 KiB 09.03.2014
SOIT a LPI prezentácia: SOIT OSS víkend 2014 BA PDF 50 KiB 08.03.2014
Serverové operačné systémy UNIX učebný text pre stredné a vysoké školy, 118 strán A4 PDF 9 MiB 23.10.2013
Operačný systém GNU/Linux vo vyučovaní na strednej škole
Prezentácia
Zborník
článok na konferencii OSSConf 2013 PDF 300 KiB
PDF 400 KiB
PDF 11 MiB
02.07.2013
Operačný systém vo vyučovaní na strednej škole
Prezentácia
1. učiteľská atestácia, PF UPJŠ KE PDF 1 MiB
PDF 200 KiB
14.06.2013
Operačné systémy (GNU/Linux): metodická príručka metodická príručka k učebnému textu PDF 300 KiB 14.06.2013
Operačné systémy (GNU/Linux) učebný text pre stredné a vysoké školy, 136 strán A4
doi:10.5281/zenodo.3877153
PDF 7,4 MiB 14.06.2013
Nové prístupy vo vyučovaní vybraných tém
z informatiky na strednej škole
článok na konferencii Evropské pedagogické
fórum 2012, Hradec Králové, ČR
PDF 300 KiB

03.12.2012
IT slovník anglicko-slovenský slovník pre stredné školy PDF 540 KiB 22.07.2012
Možnosti využitia astronomických databáz
v príprave učiteľov fyziky
článok na konferencii Tvorivý učiteľ fyziky V
Smolenice 2012 (spoluator)
PDF 600 KiB

15.04.2012
Metodika a efektívnosť vo vzdelávaní IT na stredných školách
Prezentácia
článok na konferencii Quo vadis vzdelávanie k vede
a technike na stredných školách, Bratislava 2011
PDF 400 KiB
PDF 200 KiB
07.11.2011
Otvorený softvér vo vyučovaní astronómie a astrofyziky
Prezentácia
Zborník
článok na konferencii OSSConf 2011 (Otvorený softvér
vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach) (spoluautor)
PDF 1 MiB
PDF 2 MiB
PDF 24 MiB
06.07.2011
Jazyk GDL na spracovanie vedeckých dát
Prezentácia
Zborník
článok na konferencii OSSConf 2011 (Otvorený softvér
vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach)
PDF 700 KiB
PDF 300 KiB
PDF 24 MiB
06.07.2011
Virtuálne laboratórium v astronómii –
programy Stellarium a Aladin
článok na konferencii Tvorivý učiteľ fyziky IV
Smolenice 2011 (spoluautor)
PDF 400 KiB 12.04.2011
Virtuálna univerzita –
Výučbové texty pre predmet Neurónové siete
mgr. diplomová práca, PF UPJŠ KE
učiteľstvo akademických predmetov fyzika – informatika
HTML 600 KiB 04.06.2004
Kvarkový model hadrónov subjadrová (časticová) fyzika HTML 56 KiB 25.06.2003