SHENK.SK

Martin Šechný

Diskusia k zmenám v školstve

Ministerstvo školstva zverejnilo Návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania UČIACE SA SLOVENSKO (PDF). Podľa sprievodnej informácie a ďalšej sprievodnej informácie ide o dokument v procese tvorby, konkrétne o verziu pre konzultácie s odbornou verejnosťou. Stručný prehľad dokumentu je v článku Minister Plavčan predstavil reformu desaťročia (etrend.sk).

Vítam snahu ministerstva komplexne riešiť výchovu a vzdelávanie, aj cez takýto strategický dokument. Tento článok je príspevkom do diskusie, len vo vybraných bodoch:

(17.10.2016) Reforma školstva musí byť postavená na vôli učiteľov, pomoci úradníkov a podpore verejnosti. Ak niektorá z týchto zložiek bude chýbať, reforma nebude úspešná.


(27.04.2017)

Ministerstvo školstva zverejnilo Návrh na verejnú diskusiu Národného programu UČIACE SA SLOVENSKO (PDF) na verejné pripomienkovanie so sprievodnou informáciou. Stručný prehľad dokumentu je v článku Reforma školstva po druhé. Verejnosť môže posielať ministrovi pripomienky (etrend.sk).

Toto sú moje pripomienky:


(02.02.2018)

Na základe zverejnenia predbežnej informácie na portáli Slov-Lex podávam návrh ku PI/2018/21 Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zátvorke uvádzam citovanie doterajšieho zákona 317/2009 Z. z.